1999 Yılı Aydın İli DSP Milletvekilleri:
Parti Adı
Şehir
Milletvekilleri
Demokratik Sol Parti
Aydın
Demokratik Sol Parti
Aydın
Demokratik Sol Parti
Aydın