1999 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,76
Toplam Sandık Sayısı :
2205
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
369406
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
338963
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
325431
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
662
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
96,845
%30
3 - LİSTE
% 17
58,233
%18
1 - LİSTE
% 15
49,452
%15
0
% 13
45,292
%14
1 - LİSTE
% 9
30,714
%9
0
% 5
19,092
%5
0
% 2
7,523
%2
0
% 0
2,475
%0
0
% 0
2,368
%0
0
% 0
1,871
%0
0
% 0
1,870
%0
0
% 0
1,579
%0
0
% 0
1,285
%0
0
% 0
1,209
%0
0
% 0
1,012
%0
0
% 0
585
%0
0
% 0
542
%0
0
% 0
415
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
8,971
%35
% 27
4,805
%28
% 32
1,592
%33
% 26
1,823
%26
% 39
10,828
%39
% 30
3,931
%30
% 24
1,462
%25
% 29
4,808
%29
% 26
30,502
%26
% 23
1,193
%23
% 22
1,666
%22
% 31
8,626
%31
% 40
17,686
%41
% 28
2,137
%30

1999 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri