1999 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 90,02
Toplam Sandık Sayısı :
907
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
146401
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
131786
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
125721
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
259
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
47,825
%38
2 - LİSTE
% 19
24,940
%19
1 - LİSTE
% 17
21,424
%17
0
% 8
10,670
%8
0
% 6
8,568
%6
0
% 2
3,413
%2
0
% 1
2,215
%1
0
% 1
1,852
%1
0
% 0
921
%0
0
% 0
441
%0
0
% 0
439
%0
0
% 0
422
%0
0
% 0
374
%0
0
% 0
360
%0
0
% 0
323
%0
0
% 0
199
%0
0
% 0
198
%0
0
% 0
195
%0
0
% 0
178
%0
0
% 0
143
%0
0


1999 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
1,622
%37
% 28
777
%28
% 30
3,814
%30
% 40
2,359
%40
% 31
3,427
%31
% 42
2,945
%42
% 38
1,137
%38
% 34
2,952
%34
% 45
17,541
%45
% 29
4,014
%29
% 39
3,284
%39
% 40
3,952
%40

1999 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri