1999 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,32
Toplam Sandık Sayısı :
1761
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
314536
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
290373
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
281203
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
584
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
87,724
%31
1 - LİSTE
% 16
47,644
%17
1 - LİSTE
% 16
45,865
%16
1 - LİSTE
% 16
45,729
%16
1 - LİSTE
% 7
21,734
%7
0
% 6
18,299
%6
0
% 1
2,939
%1
0
% 0
2,292
%0
0
% 0
1,556
%0
0
% 0
1,381
%0
0
% 0
889
%0
0
% 0
629
%0
0
% 0
627
%0
0
% 0
468
%0
0
% 0
434
%0
0
% 0
380
%0
0
% 0
352
%0
0
% 0
350
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
7,176
%36
% 32
7,237
%32
% 27
13,343
%27
% 31
453
%31
% 33
11,174
%33
% 41
2,542
%41
% 34
7,436
%34
% 36
8,524
%37
% 29
1,019
%29
% 23
4,077
%24
% 35
19,819
%35
% 32
8,863
%32

1999 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri