1999 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 89,95
Toplam Sandık Sayısı :
6819
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
1289774
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1160134
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1115537
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2494
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
357,441
%32
6 - LİSTE
% 15
178,397
%16
3 - LİSTE
% 15
171,450
%15
3 - LİSTE
% 14
161,872
%14
2 - LİSTE
% 12
142,708
%12
2 - LİSTE
% 3
42,420
%3
0
% 1
19,174
%1
0
% 0
7,656
%0
0
% 0
7,352
%0
0
% 0
5,507
%0
0
% 0
2,861
%0
0
% 0
2,444
%0
0
% 0
1,764
%0
0
% 0
1,485
%0
0
% 0
1,437
%0
0
% 0
1,418
%0
0
% 0
1,408
%0
0
% 0
968
%0
0
% 0
897
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
2,251
%23
% 29
14,517
%30
% 19
2,951
%19
% 29
1,953
%29
% 25
22,843
%25
% 21
5,954
%21
% 31
14,869
%31
% 21
2,512
%22
% 25
6,528
%25
% 35
11,111
%35
% 26
16,525
%26
% 39
30,798
%39
% 19
3,376
%19
% 29
10,732
%29
% 38
131,937
%38
% 30
9,762
%30
% 32
75,764
%32

1999 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri