1999 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 94,46
Toplam Sandık Sayısı :
962
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
167583
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
158296
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
151256
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
310
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
36,297
%24
1 - LİSTE
% 23
35,161
%23
1 - LİSTE
% 18
28,491
%18
1 - LİSTE
% 10
15,614
%10
0
% 9
14,522
%9
0
% 7
11,039
%7
0
% 1
2,063
%1
0
% 0
1,353
%0
0
% 0
1,290
%0
0
% 0
974
%0
0
% 0
670
%0
0
% 0
621
%0
0
% 0
428
%0
0
% 0
427
%0
0
% 0
289
%0
0
% 0
274
%0
0
% 0
215
%0
0
% 0
214
%0
0
% 0
202
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
1,732
%25
% 54
2,521
%55
% 37
12,029
%37
% 25
2,341
%26
% 26
1,185
%26
% 23
2,857
%24
% 28
1,600
%28
% 20
627
%21
% 30
15,535
%30
% 29
2,412
%29
% 37
4,997
%37

1999 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri