1999 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 92,07
Toplam Sandık Sayısı :
2104
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
354370
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
326253
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
310253
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
681
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
67,733
%22
1 - LİSTE
% 21
65,214
%21
1 - LİSTE
% 19
60,636
%19
1 - LİSTE
% 14
43,903
%14
1 - LİSTE
% 12
37,658
%12
1 - LİSTE
% 3
11,967
%3
0
% 1
3,729
%1
0
% 1
3,595
%1
0
% 0
2,532
%0
0
% 0
1,425
%0
0
% 0
1,307
%0
0
% 0
982
%0
0
% 0
975
%0
0
% 0
852
%0
0
% 0
774
%0
0
% 0
563
%0
0
% 0
469
%0
0
% 0
446
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
4,830
%23
% 28
2,564
%28
% 25
1,742
%26
% 28
1,825
%29
% 23
21,863
%23
% 41
8,859
%42
% 23
2,568
%23
% 23
2,614
%23
% 27
2,153
%27
% 28
922
%28
% 28
2,840
%29
% 27
19,488
%27
% 27
4,321
%31
% 24
1,385
%26
% 33
1,843
%33
% 31
3,477
%31

1999 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri