1999 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 86,79
Toplam Sandık Sayısı :
743
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
117367
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
101862
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
95682
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
167
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 20
19,922
%20
1 - LİSTE
% 20
19,595
%20
1 - LİSTE
% 14
13,421
%14
1 - LİSTE
% 13
13,107
%13
0
% 11
10,867
%11
1 - LİSTE
% 6
6,571
%6
0
% 4
4,520
%4
0
% 2
2,401
%2
0
% 2
1,933
%2
0
% 1
1,294
%1
0
% 0
281
%0
0
% 0
208
%0
0
% 0
201
%0
0
% 0
175
%0
0
% 0
135
%0
0
% 0
134
%0
0
% 0
118
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
2,564
%24
% 39
4,670
%39
% 31
3,445
%32
% 67
8,564
%67
% 19
3,687
%20
% 47
5,065
%48
% 20
4,156
%20

1999 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri