1999 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 84,22
Toplam Sandık Sayısı :
729
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
107302
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
90367
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
82979
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
136
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
20,218
%24
2 - LİSTE
% 14
12,052
%14
0
% 12
10,681
%12
0
% 11
9,436
%11
0
% 11
9,256
%11
0
% 9
8,051
%9
0
% 5
4,656
%5
0
% 5
4,242
%5
0
% 2
1,848
%2
0
% 0
430
%0
0
% 0
392
%0
0
% 0
327
%0
0
% 0
169
%0
0
% 0
136
%0
0
% 0
134
%0
0
% 0
130
%0
0
% 0
116
%0
0
% 0
112
%0
0
% 0
71
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
1,462
%32
% 38
5,100
%38
% 30
2,834
%30
% 22
455
%23
% 22
9,069
%22
% 40
4,690
%41
% 32
234
%32
% 59
830
%60

1999 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri