1999 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 93,76
Toplam Sandık Sayısı :
728
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
117881
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
110529
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
106144
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
214
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
25,358
%24
1 - LİSTE
% 18
19,135
%18
1 - LİSTE
% 17
18,935
%17
0
% 14
15,249
%14
0
% 11
11,734
%11
0
% 10
10,636
%10
0
% 1
1,122
%1
0
% 0
905
%0
0
% 0
405
%0
0
% 0
377
%0
0
% 0
344
%0
0
% 0
251
%0
0
% 0
238
%0
0
% 0
167
%0
0
% 0
157
%0
0
% 0
150
%0
0
% 0
135
%0
0
% 0
114
%0
0
% 0
107
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
8,134
%26
% 20
1,901
%20
% 35
1,306
%36
% 22
5,897
%22
% 27
3,307
%27
% 25
2,260
%25
% 26
2,953
%26
% 20
711
%20

1999 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri