1999 Yılı Bayburt Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 82,61
Toplam Sandık Sayısı :
339
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
48815
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
40327
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
38933
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
80
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Bayburt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
10,344
%26
1 - LİSTE
% 24
9,712
%25
1 - LİSTE
% 21
8,453
%21
0
% 18
7,181
%18
0
% 2
855
%2
0
% 1
593
%1
0
% 1
565
%1
0
% 1
501
%1
0
% 0
144
%0
0
% 0
94
%0
0
% 0
69
%0
0
% 0
67
%0
0
% 0
64
%0
0
% 0
55
%0
0
% 0
46
%0
0
% 0
42
%0
0
% 0
33
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Bayburt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
1,493
%26
% 27
1,581
%27
% 26
7,785
%26

1999 Yılı Bayburt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri