1999 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 85,14
Toplam Sandık Sayısı :
1077
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
174255
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
148356
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
140101
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
180
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
60,804
%44
0
% 14
19,769
%14
2 - LİSTE
% 13
19,435
%14
1 - LİSTE
% 10
14,729
%10
1 - LİSTE
% 4
5,724
%4
0
% 3
5,082
%3
0
% 2
3,396
%2
0
% 2
2,901
%2
0
% 0
1,173
%0
0
% 0
640
%0
0
% 0
516
%0
0
% 0
348
%0
0
% 0
320
%0
0
% 0
310
%0
0
% 0
288
%0
0
% 0
141
%0
0
% 0
117
%0
0
% 0
82
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Batman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
3,887
%32
% 31
3,051
%32
% 36
1,070
%36
% 31
7,034
%31
% 57
47,121
%57
% 14
1,465
%20

1999 Yılı Batman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri