1999 Yılı Bartın Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 90,56
Toplam Sandık Sayısı :
769
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
128327
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
116215
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
110512
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
235
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Bartın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
40,346
%36
1 - LİSTE
% 19
21,827
%19
1 - LİSTE
% 15
17,596
%16
0
% 8
9,037
%8
0
% 7
8,154
%7
0
% 4
4,569
%4
0
% 1
1,878
%1
0
% 1
1,549
%1
0
% 0
965
%0
0
% 0
837
%0
0
% 0
545
%0
0
% 0
454
%0
0
% 0
426
%0
0
% 0
330
%0
0
% 0
280
%0
0
% 0
234
%0
0
% 0
234
%0
0
% 0
223
%0
0
% 0
212
%0
0
% 0
29
%0
0


1999 Yılı Bartın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
3,155
%33
% 39
1,946
%39
% 36
28,229
%36
% 36
6,903
%36

1999 Yılı Bartın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri