1999 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,07
Toplam Sandık Sayısı :
4013
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
731515
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
666194
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
645178
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1355
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
200,955
%31
3 - LİSTE
% 18
118,603
%18
2 - LİSTE
% 15
102,922
%16
2 - LİSTE
% 13
89,446
%13
1 - LİSTE
% 9
61,316
%9
1 - LİSTE
% 6
39,807
%6
0
% 1
6,712
%1
0
% 0
4,174
%0
0
% 0
4,126
%0
0
% 0
3,512
%0
0
% 0
1,751
%0
0
% 0
1,719
%0
0
% 0
1,576
%0
0
% 0
1,261
%0
0
% 0
1,168
%0
0
% 0
758
%0
0
% 0
653
%0
0
% 0
646
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
12,185
%40
% 37
5,238
%37
% 41
29,534
%42
% 23
7,958
%23
% 39
9,111
%39
% 24
7,618
%25
% 36
17,764
%37
% 38
7,044
%38
% 35
2,569
%35
% 29
13,707
%30
% 28
4,718
%28
% 22
5,952
%22
% 28
5,471
%28
% 34
5,939
%34
% 44
2,216
%45
% 25
42,489
%26
% 29
4,057
%29
% 24
7,913
%24
% 32
9,011
%33

1999 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri