1999 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 91,34
Toplam Sandık Sayısı :
3129
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
576630
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
526682
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
505768
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1034
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
146,983
%29
3 - LİSTE
% 19
100,470
%20
2 - LİSTE
% 16
83,196
%16
2 - LİSTE
% 14
74,163
%14
1 - LİSTE
% 7
37,481
%7
0
% 4
24,675
%4
0
% 3
18,896
%3
0
% 0
3,363
%0
0
% 0
2,592
%0
0
% 0
2,326
%0
0
% 0
1,286
%0
0
% 0
1,196
%0
0
% 0
1,018
%0
0
% 0
998
%0
0
% 0
967
%0
0
% 0
599
%0
0
% 0
552
%0
0
% 0
547
%0
0
% 0
489
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
6,159
%27
% 43
3,192
%43
% 30
10,699
%30
% 31
7,849
%31
% 26
5,826
%26
% 32
4,443
%32
% 28
2,518
%28
% 26
4,917
%26
% 32
4,821
%32
% 35
11,639
%35
% 27
30,881
%28
% 28
22,085
%29
% 34
20,104
%34
% 29
3,906
%29

1999 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri