1999 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 86,56
Toplam Sandık Sayısı :
757
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
124440
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
107710
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
103722
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
201
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 19
20,516
%19
1 - LİSTE
% 19
20,075
%19
1 - LİSTE
% 16
17,322
%16
0
% 16
17,278
%16
0
% 11
11,466
%11
0
% 8
9,067
%8
0
% 1
1,886
%1
0
% 1
1,333
%1
0
% 0
949
%0
0
% 0
791
%0
0
% 0
417
%0
0
% 0
371
%0
0
% 0
316
%0
0
% 0
212
%0
0
% 0
209
%0
0
% 0
201
%0
0
% 0
194
%0
0
% 0
194
%0
0
% 0
174
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
3,226
%35
% 36
3,697
%36
% 26
4,284
%26
% 21
3,874
%22
% 23
1,159
%23
% 31
4,890
%32

1999 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri