1999 Yılı Ardahan Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,88
Toplam Sandık Sayısı :
456
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
75332
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
63189
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
60007
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
108
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Ardahan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
12,913
%21
1 - LİSTE
% 20
12,095
%20
1 - LİSTE
% 16
9,786
%16
0
% 10
6,408
%10
0
% 8
4,897
%8
0
% 7
4,788
%8
0
% 7
4,706
%7
0
% 1
653
%1
0
% 1
625
%1
0
% 0
546
%0
0
% 0
414
%0
0
% 0
408
%0
0
% 0
222
%0
0
% 0
206
%0
0
% 0
199
%0
0
% 0
158
%0
0
% 0
155
%0
0
% 0
154
%0
0
% 0
154
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Ardahan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,968
%28
% 33
1,273
%33
% 27
4,315
%27
% 40
2,790
%40
% 26
5,229
%27
% 54
3,887
%55

1999 Yılı Ardahan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri