1999 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 88,44
Toplam Sandık Sayısı :
12238
Milletvekili Sayısı:
28
Toplam Seçmen Sayısı :
2351122
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
2079326
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1999131
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4459
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
462,379
%23
9 - LİSTE
% 21
431,050
%21
8 - LİSTE
% 17
341,174
%17
5 - LİSTE
% 13
268,741
%13
0
% 10
216,118
%10
4 - LİSTE
% 7
146,364
%7
2 - LİSTE
% 1
31,967
%1
0
% 1
31,306
%1
0
% 1
31,005
%1
0
% 0
5,183
%0
0
% 0
4,082
%0
0
% 0
3,986
%0
0
% 0
3,886
%0
0
% 0
3,809
%0
0
% 0
3,432
%0
0
% 0
2,304
%0
0
% 0
2,148
%0
0
% 0
1,749
%0
0
% 0
1,702
%0
0
% 0
271
%0
0


1999 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
2,635
%29
% 25
48,853
%25
% 25
2,839
%25
% 26
5,056
%26
% 32
8,275
%32
% 27
2,769
%27
% 35
154,876
%35
% 24
8,454
%25
% 27
6,459
%28
% 27
17,371
%27
% 36
1,103
%36
% 32
3,050
%32
% 23
7,373
%23
% 29
3,318
%29
% 28
4,171
%28
% 23
79,069
%23
% 29
6,017
%29
% 25
53,364
%25
% 34
7,982
%35
% 26
14,552
%26
% 31
35,371
%31
% 29
7,523
%29
% 27
78,379
%27

1999 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri