1999 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 89,58
Toplam Sandık Sayısı :
1304
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
226314
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
202723
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
194437
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
408
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
47,197
%24
1 - LİSTE
% 17
33,597
%17
1 - LİSTE
% 15
30,425
%15
1 - LİSTE
% 12
24,804
%12
1 - LİSTE
% 12
23,519
%12
0
% 10
20,161
%10
0
% 2
4,817
%2
0
% 0
1,729
%0
0
% 0
1,359
%0
0
% 0
1,255
%0
0
% 0
1,082
%0
0
% 0
801
%0
0
% 0
693
%0
0
% 0
518
%0
0
% 0
513
%0
0
% 0
326
%0
0
% 0
319
%0
0
% 0
273
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
2,717
%26
% 23
4,612
%23
% 26
1,020
%27
% 23
15,900
%23
% 25
9,256
%25
% 24
6,473
%24
% 30
8,653
%30

1999 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri