1999 Yılı Aksaray Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 87,34
Toplam Sandık Sayısı :
1082
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
202248
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
176641
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
167966
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
346
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Aksaray İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
55,357
%33
2 - LİSTE
% 16
28,267
%16
1 - LİSTE
% 14
24,487
%14
1 - LİSTE
% 10
17,699
%10
0
% 9
16,659
%9
0
% 8
13,639
%8
0
% 3
5,137
%3
0
% 1
1,807
%1
0
% 0
861
%0
0
% 0
669
%0
0
% 0
573
%0
0
% 0
451
%0
0
% 0
421
%0
0
% 0
301
%0
0
% 0
285
%0
0
% 0
245
%0
0
% 0
227
%0
0
% 0
224
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Aksaray İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
2,580
%36
% 31
4,567
%31
% 21
2,791
%21
% 36
2,874
%36
% 33
32,676
%33
% 36
8,154
%37
% 42
1,898
%42

1999 Yılı Aksaray İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri