1999 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 81,69
Toplam Sandık Sayısı :
1204
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
187131
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
152876
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
143980
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
186
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
48,559
%34
0
% 12
18,416
%12
1 - LİSTE
% 12
18,244
%12
1 - LİSTE
% 12
17,484
%12
0
% 9
13,265
%9
1 - LİSTE
% 7
11,041
%7
1 - LİSTE
% 4
5,943
%4
0
% 2
3,965
%2
0
% 1
2,420
%1
0
% 0
926
%0
0
% 0
534
%0
0
% 0
498
%0
0
% 0
435
%0
0
% 0
291
%0
0
% 0
270
%0
0
% 0
260
%0
0
% 0
256
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
4,345
%35
% 47
13,595
%47
% 27
3,460
%27
% 25
1,873
%25
% 34
12,779
%34
% 33
8,710
%33
% 21
1,722
%21
% 30
3,482
%30

1999 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri