1999 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 93,34
Toplam Sandık Sayısı :
2283
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
404132
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
377216
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
351420
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
655
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
98,403
%28
3 - LİSTE
% 15
54,451
%15
1 - LİSTE
% 12
44,296
%12
1 - LİSTE
% 12
42,758
%12
1 - LİSTE
% 11
40,031
%11
1 - LİSTE
% 7
25,956
%7
0
% 7
25,799
%7
0
% 1
4,263
%1
0
% 1
3,930
%1
0
% 0
1,432
%0
0
% 0
1,291
%0
0
% 0
1,153
%0
0
% 0
1,116
%0
0
% 0
986
%0
0
% 0
671
%0
0
% 0
605
%0
0
% 0
528
%0
0
% 0
499
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
1,721
%24
% 17
782
%17
% 25
5,788
%25
% 36
7,593
%36
% 32
1,854
%32
% 29
2,081
%29
% 27
8,178
%28
% 25
6,222
%25
% 27
1,317
%27
% 29
2,123
%30
% 25
4,578
%25
% 43
4,774
%44
% 34
910
%34
% 29
26,300
%30
% 35
11,636
%35
% 27
7,446
%27
% 29
7,036
%29
% 31
3,998
%32

1999 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri