1999 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 87,91
Toplam Sandık Sayısı :
1616
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
271482
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
238649
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
226926
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
445
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
62,496
%27
3 - LİSTE
% 16
38,489
%17
1 - LİSTE
% 12
27,402
%12
0
% 10
24,072
%10
1 - LİSTE
% 10
23,786
%10
1 - LİSTE
% 7
17,055
%7
0
% 6
14,356
%6
0
% 3
8,182
%3
0
% 0
1,932
%0
0
% 0
1,810
%0
0
% 0
1,315
%0
0
% 0
1,145
%0
0
% 0
673
%0
0
% 0
587
%0
0
% 0
476
%0
0
% 0
377
%0
0
% 0
363
%0
0
% 0
299
%0
0
% 0
296
%0
0
% 0
0
%0
0


1999 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 22
9,073
%22
% 28
2,041
%28
% 31
2,896
%31
% 27
6,616
%27
% 46
17,523
%46
% 25
22,287
%25
% 36
1,965
%37
% 58
4,819
%58
% 17
1,090
%18

1999 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri