1999 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1999
Katılım Oranı:
% 83,77
Toplam Sandık Sayısı :
5892
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
1056015
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
884597
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
847489
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1783
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861999 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
219,535
%26
5 - LİSTE
% 23
199,723
%23
4 - LİSTE
% 11
100,141
%11
2 - LİSTE
% 10
87,018
%10
2 - LİSTE
% 9
79,269
%9
1 - LİSTE
% 7
67,502
%7
0
% 7
62,418
%7
0
% 0
7,030
%0
0
% 0
6,294
%0
0
% 0
2,286
%0
0
% 0
2,219
%0
0
% 0
2,112
%0
0
% 0
1,846
%0
0
% 0
1,632
%0
0
% 0
1,465
%0
0
% 0
1,056
%0
0
% 0
841
%0
0
% 0
828
%0
0
% 0
755
%0
0
% 0
80
%0
0


1999 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
3,532
%28
% 29
24,127
%29
% 33
3,815
%33
% 31
5,733
%32
% 38
7,428
%38
% 24
4,545
%25
% 38
24,255
%39
% 28
3,790
%28
% 37
3,305
%37
% 33
124,482
%33
% 36
4,609
%36
% 32
4,828
%33
% 24
46,885
%24

1999 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri