1995 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 87,36
Toplam Sandık Sayısı :
1640
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
411940
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
359876
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
349215
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1076
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
134,811
%38
3 - LİSTE
% 17
60,612
%17
1 - LİSTE
% 16
58,135
%16
1 - LİSTE
% 14
49,885
%14
1 - LİSTE
% 7
26,882
%7
0
% 2
10,205
%2
0
% 0
3,232
%0
0
% 0
1,445
%0
0
% 0
1,353
%0
0
% 0
1,253
%0
0
% 0
785
%0
0
% 0
328
%0
0
% 0
289
%0
0


1995 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
7,451
%31
% 45
28,565
%45
% 30
12,339
%30
% 36
30,631
%36
% 46
6,882
%46
% 39
48,817
%39

1995 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri