1995 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 85,22
Toplam Sandık Sayısı :
1335
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
287565
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
245049
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
240279
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
740
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
86,528
%36
3 - LİSTE
% 21
52,839
%21
2 - LİSTE
% 13
33,481
%13
0
% 11
26,437
%11
1 - LİSTE
% 10
24,566
%10
0
% 3
9,199
%3
0
% 1
2,531
%1
0
% 0
2,019
%0
0
% 0
1,042
%0
0
% 0
786
%0
0
% 0
451
%0
0
% 0
346
%0
0
% 0
54
%0
0


1995 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
9,115
%38
% 37
2,785
%37
% 22
4,843
%22
% 26
927
%26
% 24
2,228
%24
% 44
7,722
%44
% 54
4,433
%54
% 34
15,763
%34
% 56
3,709
%56
% 37
7,518
%37
% 23
3,039
%23
% 46
16,704
%46
% 25
1,164
%25
% 31
7,145
%31

1995 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri