1995 Yılı Van Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 81,37
Toplam Sandık Sayısı :
1267
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
278384
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
226520
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
217971
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
671
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Van İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
61,006
%27
0
% 23
51,755
%23
3 - LİSTE
% 16
36,173
%16
2 - LİSTE
% 9
21,662
%9
1 - LİSTE
% 7
15,555
%7
0
% 5
12,191
%5
0
% 2
5,907
%2
0
% 2
5,093
%2
0
% 2
4,437
%2
0
% 0
2,119
%0
0
% 0
1,110
%0
0
% 0
483
%0
0
% 0
480
%0
0


1995 Yılı Van İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
1,883
%45
% 51
7,733
%51
% 31
3,984
%31
% 32
2,479
%32
% 36
2,203
%36
% 26
9,276
%26
% 50
5,442
%50
% 24
3,285
%24
% 28
22,762
%28
% 34
4,700
%34
% 42
6,661
%42
% 44
2,719
%44

1995 Yılı Van İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri