1995 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 91,68
Toplam Sandık Sayısı :
777
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
187825
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
172205
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
166527
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
513
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
39,801
%23
1 - LİSTE
% 20
33,967
%20
1 - LİSTE
% 16
27,886
%16
1 - LİSTE
% 13
23,285
%13
0
% 12
21,393
%12
0
% 9
15,609
%9
0
% 1
1,747
%1
0
% 0
736
%0
0
% 0
674
%0
0
% 0
643
%0
0
% 0
448
%0
0
% 0
240
%0
0
% 0
98
%0
0


1995 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
6,380
%27
% 26
6,134
%26
% 28
2,731
%28
% 26
23,318
%26
% 21
2,590
%21
% 22
2,469
%22

1995 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri