1995 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 70,02
Toplam Sandık Sayısı :
416
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
53686
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
37589
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
36062
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
111
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
8,434
%23
1 - LİSTE
% 16
6,109
%16
0
% 16
6,048
%16
1 - LİSTE
% 16
5,979
%16
0
% 9
3,295
%9
0
% 5
1,977
%5
0
% 3
1,358
%3
0
% 3
1,307
%3
0
% 2
961
%2
0
% 0
269
%0
0
% 0
137
%0
0
% 0
113
%0
0
% 0
75
%0
0


1995 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
1,718
%40
% 25
686
%25
% 33
1,823
%33
% 27
3,038
%27
% 59
1,044
%59
% 50
1,315
%50
% 22
1,476
%22
% 54
938
%54

1995 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri