1995 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 88,74
Toplam Sandık Sayısı :
1198
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
325227
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
288592
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
284767
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
876
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
94,797
%33
2 - LİSTE
% 24
70,802
%24
2 - LİSTE
% 19
54,951
%19
1 - LİSTE
% 9
27,887
%9
0
% 6
19,869
%6
0
% 3
10,469
%3
0
% 1
2,967
%1
0
% 0
1,085
%0
0
% 0
819
%0
0
% 0
570
%0
0
% 0
393
%0
0
% 0
158
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
10,979
%38
% 36
23,076
%36
% 33
8,913
%33
% 31
12,055
%31
% 33
2,198
%33
% 31
21,617
%31
% 35
5,178
%35
% 34
7,221
%34
% 29
5,068
%29

1995 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri