1995 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 81,15
Toplam Sandık Sayısı :
2275
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
379849
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
308243
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
301624
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
928
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
118,437
%39
3 - LİSTE
% 23
70,648
%23
2 - LİSTE
% 14
42,866
%14
1 - LİSTE
% 10
31,972
%10
1 - LİSTE
% 5
17,573
%5
0
% 3
11,707
%3
0
% 1
3,681
%1
0
% 0
1,407
%0
0
% 0
1,081
%0
0
% 0
1,024
%0
0
% 0
550
%0
0
% 0
527
%0
0
% 0
151
%0
0


1995 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
1,093
%37
% 58
2,842
%58
% 55
7,638
%55
% 58
1,240
%58
% 28
4,592
%28
% 46
706
%46
% 29
3,429
%29
% 35
2,854
%35
% 54
3,423
%54
% 28
4,314
%28
% 28
2,016
%28
% 46
61,910
%46
% 36
7,564
%36
% 43
6,146
%43
% 45
3,026
%45
% 46
11,243
%46
% 26
3,370
%26

1995 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri