1995 Yılı Şırnak Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 76,04
Toplam Sandık Sayısı :
428
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
91512
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
69585
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
66195
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
203
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Şırnak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
19,399
%29
2 - LİSTE
% 25
17,130
%25
0
% 13
9,175
%13
1 - LİSTE
% 8
5,868
%8
0
% 8
5,509
%8
0
% 4
2,896
%4
0
% 4
2,822
%4
0
% 2
1,865
%2
0
% 0
588
%0
0
% 0
510
%0
0
% 0
224
%0
0
% 0
209
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Şırnak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
2,126
%34
% 28
3,988
%28
% 70
1,617
%70
% 34
3,522
%34
% 32
4,005
%32
% 35
5,017
%35
% 30
1,992
%30

1995 Yılı Şırnak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri