1995 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 83,42
Toplam Sandık Sayısı :
782
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
148178
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
123608
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
120712
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
373
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
25,723
%21
1 - LİSTE
% 19
23,313
%19
1 - LİSTE
% 19
23,025
%19
1 - LİSTE
% 17
21,619
%17
0
% 8
10,581
%8
0
% 8
10,143
%8
0
% 1
2,182
%1
0
% 0
1,145
%0
0
% 0
1,103
%0
0
% 0
984
%0
0
% 0
607
%0
0
% 0
287
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
4,019
%24
% 23
5,219
%23
% 22
1,280
%22
% 28
3,846
%28
% 28
2,449
%28
% 27
3,896
%27
% 27
7,753
%27
% 28
1,135
%28
% 29
2,455
%29

1995 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri