1995 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 78,00
Toplam Sandık Sayısı :
465
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
94979
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
74083
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
70470
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
217
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
19,706
%27
2 - LİSTE
% 26
18,745
%26
0
% 14
10,034
%14
1 - LİSTE
% 10
7,077
%10
0
% 8
6,032
%8
0
% 6
4,844
%6
0
% 2
1,456
%2
0
% 1
916
%1
0
% 0
642
%0
0
% 0
424
%0
0
% 0
273
%0
0
% 0
181
%0
0
% 0
140
%0
0


1995 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 58
922
%58
% 23
2,185
%23
% 33
1,668
%33
% 33
4,733
%33
% 32
9,067
%32
% 26
1,711
%26
% 46
2,626
%46

1995 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri