1995 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 84,92
Toplam Sandık Sayısı :
2931
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
713985
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
606326
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
589936
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1817
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 22
132,284
%22
3 - LİSTE
% 22
130,717
%22
3 - LİSTE
% 19
113,589
%19
2 - LİSTE
% 17
104,797
%17
2 - LİSTE
% 7
46,399
%7
1 - LİSTE
% 7
46,189
%7
0
% 1
6,012
%1
0
% 0
2,841
%0
0
% 0
2,510
%0
0
% 0
2,394
%0
0
% 0
1,167
%0
0
% 0
791
%0
0
% 0
246
%0
0


1995 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
5,458
%26
% 25
1,750
%25
% 33
3,593
%33
% 23
18,519
%23
% 26
17,063
%26
% 23
6,879
%23
% 23
3,865
%23
% 26
3,533
%26
% 24
50,307
%24
% 31
4,271
%31
% 25
2,811
%25
% 23
5,869
%23
% 30
12,283
%30
% 25
11,551
%25
% 30
1,554
%30

1995 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri