1995 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 87,73
Toplam Sandık Sayısı :
1826
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
456343
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
400328
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
392522
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1208
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
110,867
%28
2 - LİSTE
% 24
97,195
%24
2 - LİSTE
% 19
76,604
%19
2 - LİSTE
% 13
54,301
%13
1 - LİSTE
% 6
23,909
%6
0
% 4
17,918
%4
0
% 1
4,852
%1
0
% 0
2,432
%0
0
% 0
1,883
%0
0
% 0
1,340
%0
0
% 0
631
%0
0
% 0
590
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
13,545
%35
% 31
3,533
%31
% 26
6,246
%26
% 30
9,593
%30
% 36
1,971
%36
% 30
7,299
%30
% 26
3,532
%26
% 34
5,168
%34
% 26
49,148
%26
% 27
3,526
%27
% 35
5,345
%35
% 27
2,316
%27
% 34
1,743
%34

1995 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri