Avni KABAOĞLU
ANAP - Anavatan Partisi
 
Anavatan Partisi 1995 Rize Milletvekili
 


1995 Yılı Rize İli ANAP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi