1995 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 77,46
Toplam Sandık Sayısı :
955
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
213320
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
165241
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
163100
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
503
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
3286



1995 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
88,839
%54
3 - LİSTE
% 23
38,929
%23
1 - LİSTE
% 10
17,799
%10
0
% 3
5,673
%3
0
% 3
5,515
%3
0
% 1
3,122
%1
0
% 0
1,474
%0
0
% 0
590
%0
0
% 0
578
%0
0
% 0
313
%0
0
% 0
168
%0
0
% 0
72
%0
0
% 0
28
%0
0


1995 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
9,207
%50
% 53
1,845
%53
% 62
15,165
%62
% 49
2,329
%49
% 51
4,335
%51
% 47
4,155
%47
% 58
975
%58
% 56
2,444
%56
% 43
2,576
%43
% 53
4,619
%53
% 57
32,344
%57
% 49
8,769
%49

1995 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri