1995 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 80,76
Toplam Sandık Sayısı :
1847
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
428579
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
346128
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
337094
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1023
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
100,929
%29
3 - LİSTE
% 21
71,575
%21
2 - LİSTE
% 17
60,253
%17
2 - LİSTE
% 12
43,346
%12
1 - LİSTE
% 7
25,655
%7
0
% 6
22,787
%6
0
% 1
4,944
%1
0
% 0
2,175
%0
0
% 0
2,074
%0
0
% 0
1,862
%0
0
% 0
816
%0
0
% 0
476
%0
0
% 0
202
%0
0


1995 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
4,513
%30
% 32
3,913
%32
% 34
2,239
%34
% 37
2,809
%37
% 38
2,651
%38
% 29
12,142
%29
% 24
3,954
%24
% 29
1,725
%29
% 36
4,096
%36
% 36
3,368
%36
% 45
2,307
%45
% 32
2,482
%32
% 34
5,085
%34
% 31
4,926
%31
% 27
18,786
%27
% 25
1,695
%25
% 34
7,360
%34
% 28
4,664
%28
% 29
14,955
%29

1995 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri