1995 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 81,17
Toplam Sandık Sayısı :
718
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
178627
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
144985
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
140364
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
432
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
33,387
%23
2 - LİSTE
% 22
31,679
%22
1 - LİSTE
% 16
23,398
%16
0
% 13
18,328
%13
1 - LİSTE
% 11
16,649
%11
0
% 9
13,055
%9
0
% 0
1,122
%0
0
% 0
742
%0
0
% 0
586
%0
0
% 0
475
%0
0
% 0
445
%0
0
% 0
271
%0
0
% 0
227
%0
0


1995 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
2,290
%30
% 25
6,740
%25
% 24
2,277
%24
% 26
3,197
%26
% 26
18,431
%26
% 19
2,698
%19

1995 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri