1995 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 86,47
Toplam Sandık Sayısı :
696
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
164189
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
141977
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
137954
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
425
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
39,132
%28
1 - LİSTE
% 18
25,798
%18
1 - LİSTE
% 16
22,893
%16
0
% 16
22,873
%16
1 - LİSTE
% 10
14,035
%10
0
% 7
9,733
%7
0
% 0
1,254
%0
0
% 0
693
%0
0
% 0
429
%0
0
% 0
380
%0
0
% 0
316
%0
0
% 0
258
%0
0
% 0
160
%0
0


1995 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 48
4,954
%48
% 23
4,189
%23
% 36
3,469
%36
% 29
4,401
%29
% 23
2,018
%23
% 23
2,759
%23
% 36
16,551
%36
% 24
4,669
%24

1995 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri