1995 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 81,16
Toplam Sandık Sayısı :
688
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
141081
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
114496
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
110322
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
341
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
32,754
%29
2 - LİSTE
% 16
18,434
%16
0
% 16
18,167
%16
1 - LİSTE
% 11
12,317
%11
1 - LİSTE
% 10
11,983
%10
0
% 5
6,450
%5
0
% 4
4,747
%4
0
% 2
3,250
%2
0
% 1
1,232
%1
0
% 0
384
%0
0
% 0
371
%0
0
% 0
121
%0
0
% 0
112
%0
0


1995 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
6,076
%27
% 39
3,806
%39
% 42
3,066
%42
% 35
5,386
%35
% 38
17,020
%38
% 28
3,149
%28

1995 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri