1995 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 89,09
Toplam Sandık Sayısı :
1608
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
391527
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
348802
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
342274
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1057
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
120,951
%35
3 - LİSTE
% 20
71,778
%20
1 - LİSTE
% 14
48,505
%14
1 - LİSTE
% 13
45,810
%13
1 - LİSTE
% 8
28,436
%8
0
% 5
17,297
%5
0
% 1
4,701
%1
0
% 0
1,218
%0
0
% 0
1,210
%0
0
% 0
1,170
%0
0
% 0
865
%0
0
% 0
333
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
11,716
%36
% 31
4,641
%31
% 37
2,610
%37
% 38
29,698
%38
% 35
2,406
%35
% 37
5,909
%37
% 31
6,729
%31
% 31
14,710
%31
% 40
25,222
%40
% 26
4,508
%26
% 35
4,513
%35
% 30
8,184
%30

1995 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri