1995 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 80,28
Toplam Sandık Sayısı :
995
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
219819
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
176475
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
169639
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
521
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 22
37,784
%22
2 - LİSTE
% 21
37,233
%21
0
% 20
33,970
%20
2 - LİSTE
% 19
33,475
%19
2 - LİSTE
% 5
9,213
%5
0
% 4
7,695
%4
0
% 2
3,715
%2
0
% 1
2,962
%1
0
% 0
1,362
%0
0
% 0
941
%0
0
% 0
750
%0
0
% 0
272
%0
0
% 0
267
%0
0


1995 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
2,008
%35
% 32
5,505
%32
% 30
13,758
%30
% 46
4,117
%46
% 29
9,774
%29
% 36
8,252
%36
% 37
7,585
%37
% 28
1,308
%28
% 23
1,826
%23
% 45
2,058
%45

1995 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri