1995 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 91,87
Toplam Sandık Sayısı :
3085
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
750373
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
689400
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
670587
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2064
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
179,108
%26
4 - LİSTE
% 19
132,489
%19
3 - LİSTE
% 17
120,571
%17
2 - LİSTE
% 13
88,159
%13
1 - LİSTE
% 9
66,052
%9
1 - LİSTE
% 8
58,400
%8
0
% 2
15,603
%2
0
% 0
2,769
%0
0
% 0
2,748
%0
0
% 0
2,409
%0
0
% 0
1,266
%0
0
% 0
749
%0
0
% 0
264
%0
0


1995 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
2,936
%27
% 27
24,720
%27
% 24
12,838
%24
% 40
13,643
%40
% 24
2,178
%24
% 26
6,353
%26
% 32
8,389
%32
% 32
2,350
%32
% 29
8,076
%29
% 26
33,786
%26
% 28
23,024
%28
% 27
6,066
%27
% 30
11,327
%30
% 27
4,343
%27
% 36
17,011
%36
% 28
16,539
%28

1995 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri