1995 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 79,93
Toplam Sandık Sayısı :
1596
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
372881
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
298061
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
288476
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
889
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
107,218
%37
4 - LİSTE
% 22
66,262
%22
2 - LİSTE
% 13
40,252
%13
1 - LİSTE
% 8
24,031
%8
0
% 8
23,503
%8
0
% 3
11,400
%3
0
% 2
8,283
%2
0
% 1
3,715
%1
0
% 0
934
%0
0
% 0
861
%0
0
% 0
745
%0
0
% 0
661
%0
0
% 0
611
%0
0


1995 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
6,964
%33
% 39
2,768
%39
% 41
2,525
%41
% 57
6,072
%57
% 42
6,391
%42
% 22
4,363
%22
% 43
1,095
%43
% 30
5,045
%30
% 55
2,354
%55
% 24
1,099
%24
% 42
62,785
%42
% 44
5,240
%44
% 30
2,151
%30
% 30
4,048
%30

1995 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri