1995 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 88,39
Toplam Sandık Sayısı :
3886
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
948871
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
838736
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
812918
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2503
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
339,278
%41
9 - LİSTE
% 14
116,767
%14
3 - LİSTE
% 13
108,234
%13
2 - LİSTE
% 12
97,510
%11
0
% 8
68,525
%8
1 - LİSTE
% 5
47,808
%5
1 - LİSTE
% 2
20,329
%2
0
% 0
4,864
%0
0
% 0
3,248
%0
0
% 0
2,329
%0
0
% 0
1,922
%0
0
% 0
1,161
%0
0
% 0
943
%0
0


1995 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
1,128
%32
% 40
1,635
%40
% 22
10,458
%22
% 45
3,438
%45
% 36
12,454
%36
% 38
6,713
%38
% 36
2,205
%36
% 25
6,937
%25
% 43
14,091
%43
% 25
1,058
%25
% 27
1,355
%27
% 30
4,780
%30
% 21
1,204
%21
% 19
10,990
%19
% 71
4,887
%71
% 40
3,942
%40
% 23
756
%23
% 26
3,046
%26
% 29
9,856
%29
% 44
8,908
%44
% 28
6,050
%28
% 61
52,867
%61
% 40
9,107
%40
% 58
69,511
%58
% 50
8,146
%50
% 48
62,697
%48
% 32
11,858
%32
% 51
2,472
%51
% 18
1,062
%18
% 33
357
%33

1995 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri