1995 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 84,49
Toplam Sandık Sayısı :
664
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
141334
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
119410
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
116482
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
359
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 20
24,351
%20
1 - LİSTE
% 19
23,186
%19
0
% 18
21,632
%18
1 - LİSTE
% 14
16,901
%14
1 - LİSTE
% 11
13,500
%11
0
% 8
9,640
%8
0
% 4
4,936
%4
0
% 0
661
%0
0
% 0
498
%0
0
% 0
384
%0
0
% 0
347
%0
0
% 0
245
%0
0
% 0
201
%0
0


1995 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
1,702
%40
% 25
1,773
%25
% 22
1,146
%22
% 24
3,017
%24
% 22
5,556
%22
% 25
12,972
%25
% 23
2,776
%23

1995 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri