1995 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 89,98
Toplam Sandık Sayısı :
765
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
207356
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
186587
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
182149
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
561
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
50,709
%27
1 - LİSTE
% 25
46,963
%25
1 - LİSTE
% 18
34,584
%18
1 - LİSTE
% 14
25,912
%14
1 - LİSTE
% 6
10,994
%6
0
% 4
8,913
%4
0
% 0
1,652
%0
0
% 0
671
%0
0
% 0
609
%0
0
% 0
569
%0
0
% 0
298
%0
0
% 0
178
%0
0
% 0
97
%0
0


1995 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
9,444
%29
% 31
1,973
%31
% 29
853
%29
% 31
18,485
%31
% 25
11,192
%25
% 28
1,255
%28
% 24
3,392
%24
% 30
6,001
%30

1995 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri