1995 Yılı Kilis Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 86,73
Toplam Sandık Sayısı :
290
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
55815
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
48411
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
47611
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
147
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Kilis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
17,716
%37
1 - LİSTE
% 25
12,248
%25
1 - LİSTE
% 12
6,114
%12
0
% 9
4,533
%9
0
% 6
3,183
%6
0
% 5
2,731
%5
0
% 0
445
%0
0
% 0
187
%0
0
% 0
186
%0
0
% 0
164
%0
0
% 0
68
%0
0
% 0
36
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Kilis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
932
%27
% 41
14,594
%41
% 36
2,440
%36
% 31
791
%31

1995 Yılı Kilis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri